App_data_banner_no_tag_line
App Metrics & Research for iOS, Facebook & Google Play

Nokia
Applications
# App MAU Rank DAU Rank
1 Nokia 31 45
2 Nokia 133 149
3 Nokia N900 89,523 27,080
4 Nokia Social Hub 477,311 353,447
5 Bubble Frame 1,227,566 1,471,858
6 Nokia Friendship Challenge N/A N/A
7 Nokia Dil ki baat N/A N/A
8 CNN : In the field N/A N/A
9 Lonely Planet N/A N/A
10 Nokia N82 : The urbanista diaries N/A N/A
11 Wallpaper* at Fashion Week N/A N/A
12 National Geographic N/A N/A